Sluníčka
Motýlci
Rybičky

AKTUÁLNĚ - povinnost k 10. září a preventivní opatření od 1. září 2020

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření nemoci Covid 19 a Manuálu MŠMT (zveřejněnému na stránkách MŠMT) došlo s účinností od 1. 9. 2020 ke změnám ve Školním řádu.

Chceme vás touto cestou informovat o tom, jaká jsme přijali mimořádná hygienická opatření. Abychom předešli pochybnostem, zde je výčet povinností, které se dotýkají rodičů a dětí školy:

 

POVINNÉ:

  • od 10. 9. 2020 v prostorách mateřské školy používat roušku.
  • Ihned po vstupu si pečlivě ošetřit ruce dezinfekčním bezoplachovým roztokem. Ošetřit rovněž ruce svým dětem.
  • Nedotýkat se zbytečně zařízení mateřské školy.
  • Dodržovat bezpečnou vzdálenost, pokud to lze.
  • V prostorách školy se zdržovat pouze nezbytnou dobu.
  • Do mateřské školy nebudou přijímány děti s projevy infekčního onemocnění, mezi které patří i kašel a rýma. Pokud u dítěte  přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.   
  • Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví až v průběhu dne, máme povinnost nasadit dítěti roušku, izolovat ho od ostatních a okamžitě Vás kontaktovat. Vaší povinností je neprodleně si dítě vyzvednout.
  • Vaší povinností je rovněž okamžité nahlášení změny zdravotní způsobilosti dítěte a jiných závažných okolností, které by mohli ovlivnit průběh vzdělávání (např. karanténa v rodině či okolí)

 DOPORUČUJEME:

Všechny podrobnosti i odkazy na zákony a vyhlášky najdete ve školním řádu, který bude v aktuální podobě zveřejněn nejdéle 1. 9. 2020 na našich webových stránkách.

Opatření se mohou měnit v závislosti na epidemiologické situaci v Česku a dle doporučených opatření semaforu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální informace naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr/

Děkujeme za pochopení a pomoc při dodržování těchto opatření. Společně tak minimalizujeme riziko nákazy.

 

28. 8. 2020               Mgr. Krausová Regina


banner1banner2banner3