Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Dopravní výchova (18. 1. 2018)

Předškolní děti navštívily hernu dopravní výchovy na

Dětském dopravním hřišti v Krásném Březně.

Děti se naučily správně přecházet přes přechod, osvojily si pravidla chování v trolejbusu a autobusu.

Vyprávěly, jak se správně připoutat do bezpečnostní sedačky, zkoušely si nasadit cyklistickou helmu. Velmi dobře spolupracovaly s paní policistkou.

Největší problémy měly děti s rozlišováním

PRAVÉ A LEVÉ strany 

na svém těle i v prostoru. 


banner1banner2banner3