Sluníčka
Motýlci
Rybičky

logo_mot

Charakteristika třídy 

Motýlci

V tomto školním roce 2019 / 2020 se do naší třídy "slétlo patnáct motýlků“ ve věku 2 – 6 let. 

Letos jsme přivítali mezi sebe čtyři nové malé „motýlky“. Předškolních „motýlků“ se letos slétlo sedm.

  • Preferujeme vzájemnou ohleduplnost a toleranci k mladším a méně šikovnějším. Společnými silami se zaměříme na upevňování pravidel společného soužití všech „motýlků“. Budeme podporovat kamarádské vztahy dětí, empatii i kooperativní dovednosti. Také se budeme zabývat rozvojem vzájemné komunikace, řečovou prevencí v jazykových chvilkách, posilováním pregramotnosti čtenářské i matematické. 
  • Pro předškoláčky využijeme velké množství didaktického materiálu k všestrannému rozvoji i široké nabídky IT výukových programů. Jako doplněk nám poslouží i pracovní listy a sešity pro předškoláky. Výukový program jsme nově doplnili digitálními pomůckami, které nám pomůžou zpestřit a zábavnou formou posilovat a rozvíjet percepce nutné pro vstup do základní školy. S předškoláčky budeme pracovat při skupinových činnostech a hlavně individuálně dle potřeb každého z nich.
  • I nadále budeme zařazovat jazykové chvilky s gymnastikou mluvidel a pod supervizí klinického logopeda provádět logopedickou prevenci u jednotlivých dětí za spolupráce rodičů.
  • Plánujeme „Tvořivé dílničky“ pro rodiče s dětmi, kde se mohou seznámit netradičními činnostmi a méně známými materiály a technikami v příjemném domácím prostředí třídy „Motýlků“ a také besídky s pásmem pro potěšení blízkých.

 

Motto pro tento školní rok zní:

„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“

 

Jsme motýlci zvědaví,

jen létat nás nebaví.

Zpíváme a kreslíme,

do školičky chodíme.

Hleďte, co už umíme!

 

třídní učitelky:  Mgr. Regina Krausová a Bc. Jana Mancová

 

banner1banner2banner3