Sluníčka
Motýlci
Rybičky

logo_mot

Charakteristika třídy - Motýlci

Třída „Motýlků“ je heterogenní. Navštěvuje ji v tomto školním roce 2017 / 2018 patnáct dětí  ve věku 2 – 6 let.

Celkem se nám letos sešli dva předškoláčci.

Přiletělo k nám sedm nových motýlků.

V tomto školním roce 2017 / 2018 se zaměříme na upevňování pravidel společného soužití ve třídě, ohleduplnost a toleranci k mladším a méně šikovnějším. Budeme podporovat kamarádské vztahy dětí, empatii i kooperativní dovednosti. Také se budeme zabývat rozvojem vzájemné komunikace, rozvojem řeči, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. 

Pro předškoláčky využijeme velké množství didaktického materiálu i široké nabídky IT výukových programů, rovněž budeme využívat pracovní listy a sešity pro předškoláky. Součástí třídních plánů budou i nadále aktivity směřující k posilování  a upevňování enviromentální výchovy.

I nadále budeme zařazovat jazykové chvilky s gymnastikou mluvidel a pod supervizí klinického logopeda provádět logopedickou prevenci u jednotlivých dětí za spolupráce rodičů.

Plánujeme „Tvořivé dílničky“ pro rodiče s dětmi. Chceme pro ně připravit rozmanité činnosti s netradičními a méně známými materiály a technikami v příjemném domácím prostředí třídy „Motýlků“

 

Motto pro tento školní rok zní:

„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“

 

Jsme motýlci zvědaví,

jen létat nás nebaví.

Zpíváme a kreslíme,

do školičky chodíme.

Hleďte, co už umíme!

 

třídní učitelky:  Mgr. Regina Krausová a Bc. Jana Mancová

banner1banner2banner3