Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

 

logo_mot

Charakteristika třídy 

Motýlci

 

V tomto školním roce 2020 / 2021 se do naší třídy"slétlo patnáct motýlků“ ve věku 2 – 7 let. 

Letos jsme mezi sebe přivítali sedm nových malých „motýlků“.

Předškolních „motýlků“ máme letos šest.

  • Preferujeme vzájemnou ohleduplnost a toleranci k mladším a méně šikovnějším. Společnými silami se zaměříme na upevňování pravidel společného soužití všech „motýlků“. Budeme podporovat kamarádské vztahy dětí, empatii i kooperativní dovednosti. Také se budeme zabývat rozvojem vzájemné komunikace, řečovou prevencí v jazykových chvilkách, posilováním pregramotnosti čtenářské i matematické. 
  • Pro předškoláčky využijeme velké množství didaktického materiálu. Společně  budeme usilovat o všestranný rozvoj a předcházet školnímu neúspěchu před vstupem do základní školy.Pro děti máme připravenu širokou nabídku IT výukových programů. Jako doplněk nám poslouží i pracovní listy a sešity pro předškoláky. Využíváme též digitální pomůcky, které nám pomůžou zpestřit a zábavnou formou posilovat a rozvíjet percepce nutné pro vstup do základní školy. S předškoláčky budeme pracovat při skupinových činnostech a hlavně individuálně dle potřeb každého z nich.
  • I nadále budeme zařazovat jazykové chvilky s gymnastikou mluvidel a pod supervizí klinického logopeda provádět logopedickou prevenci u jednotlivých dětí za spolupráce rodičů.
  • Plánujeme „Tvořivé dílničky“ pro rodiče s dětmi, kde se mohou seznámit netradičními činnostmi s méně známými materiály a technikami v příjemném domácím prostředí třídy „Motýlků“ a také besídky s pásmem pro potěšení blízkých.


 

Letošním školním rokem nás bude provázet nový kamarád - KRTEČEK. Společně určitě zažijeme mnoho dobrodružství a legrace... 

 

 

Naše motto zní: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“

 

Naše hymna:

Jsme motýlci zvědaví,

jen létat nás nebaví.

Zpíváme a kreslíme,

do školičky chodíme.

      Hleďte, co už umíme!   ...

 

třídní učitelky:  Mgr. Regina Krausová a Bc. Jana Mancová

banner128_4