Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

Třídu Rybiček začalo v tomto školním roce 2018/2019 navštěvovat 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Je to skupina  heterogenní, ve věku od 2,2 do 6 let.

Malé rybičky se seznamují s prostředím, novými kamarády, s pravidly naší třídy. Postupně se učí samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování i  úklidových činnostech. Snažíme se o to, aby v nás získaly důvěru a postupně odkryly svou osobnost. Důležitá je pro nás osobní spokojenost dítěte, které se pak lépe vyrovnává s odloučením od rodičů a snáze zvládá různé požadavky ve školce na ně kladené.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na děti starší, zkušenější, které mají již počáteční adaptaci za sebou. U nich budeme preferovat zejména aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci, řešení problémů, úkolů, pozorování, experimentování, hledání souvislostí. Budeme děti podporovat v jejich silných stránkách, a také pomáhat tam, kde si nejsou ještě zcela jisté. Budeme rozvíjet jejich kreativitu prostřednictvím aktivit výtvarných, pracovních, hudebních, pohybových. Zaměříme se na souvislé vyjadřování dětí, rozvoj fonematického sluchu, gymnastiku mluvidel, rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, na rozvoj poznání v různých oblastech, v neposlední řadě na rozvoj tělesný a pohybový. Ve třídě bude vytvořen dostatečný prostor pro vlastní spontánní aktivity, hry, tvoření. Činnosti budou probíhat individuálně nebo v menších skupinkách. Děti různého věku by se měly naučit vzájemně komunikovat, respektovat se, umět vyjádřit své pocity, cítit se ve skupině bezpečně a získat si v ní své místo.

Opět těšíme na tvořivé dílničky a tematické besídky pro rodiče, kde jim ukážeme, co vše jsme se již společně naučili. Doufáme, že budou probíhat v milé, klidné, rodinné a inspirativní atmosféře jako v minulých letech.

 

Motto třídy:

Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy“.

 

My jsme malé ryby, nechcem´ dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme bystré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme.

 

Třídní učitelky: Bc. Pavlína Tichovská, Bc. Lenka Prokopová

banner1banner2banner3