Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy – Rybičky

Třídu Rybiček v letošním roce 2017 / 2018 navštěvuje 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kaje. Je to skupina věkově heterogenní. 

5 dětí 2,5 – 3 letých, 4 děti 3 – 4 leté, 2 děti 4 -5 leté, 7 dětí   5 – 6 letých a 2 děti s odkladem školní docházky.

Podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí v závislosti na jejich věku, snažíme se je přiměřeně podněcovat k aktivnímu rozvoji a učení formou různých aktivit spojených s prožitkem a vlastní zkušeností.

Klademe důraz na pěkné chování dětí k sobě navzájem, dodržování pravidel třídy, která si samy postupně vytváří.

Je zde také dostatečný prostor pro spontánní aktivitu, hru, tělesný rozvoj a vlastní sebevyjádření. Činnosti probíhají v menší skupině nebo individuálně.

Děti se učí samostatnosti při sebeobsluze, hygieně i úklidových činnostech.

Důležitá je pro nás důvěra dítěte, začlenění mezi vrstevníky a postupné zvládání požadavků plynoucích z prostředí mateřské školy. V neposlední řadě též pohoda a osobní spokojenost dítěte.

 

My jsme malé ryby, nechcem‘ dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme bystré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme.

 

Třídní učitelky: Bc. Pavlína Tichovská a Bc. Lenka Prokopová

banner1banner2banner3