Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

 

Třídu Rybiček navštěvuje v letošním školním roce 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Skupina je heterogenní ve věku od 2, 5 do 6 let.

Malé rybičky se budou seznamovat s novým prostředím, kamarády, s pravidly naší třídy. Postupně se naučí samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování, úklidu hraček, či svých osobních věcí. Důležitá je pro nás klidná a přátelská atmosféra, důvěra dítěte v nás, čímž je docíleno osobní spokojenosti dítěte, a následně snazšího zvládání požadavků na něj kladených.

U dětí starších, zkušenějších, se budeme zaměřovat na aktivity podporující vzájemnou spolupráci, řešení problémů, úkolů, pozorování, experimentování, hledání odpovědí. Budeme se snažit rozvíjet grafomotoriku, jemnou motoriku, souvislé vyjadřování, tělesný a pohybový vývoj. Budeme respektovat individuální možnosti dítěte, podporovat jeho silné stránky, a pomáhat tam, kde si dítě není jisté. Rozvíjet kreativitu prostřednictvím aktivit výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových.

Děti různého věku jsou u nás vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se vzájemně si pomáhat, respektovat se. Každý by se měl cítit ve skupině bezpečně a také v ní vždy najít své místo.

Těšíme se také na spolupráci s rodiči formou tvořivých dílniček a tematických besídek, kde děti vždy s velkým nasazením ukážou, co všechno se již naučily.

 

Motto třídy:

„Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy“.

 

Třídní učitelky: Bc. Pavlína Tichovská, Bc. Lenka Prokopová

banner1banner2banner3