Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

„Vítejte v naší třídě…“

 Naše motto:

„Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Říkáme si „Rybičky“ a v tomto školním roce bude naši třídu navštěvovat 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Skupina bude věkově heterogenní, ve věku od 2,5 do 6 let.

Naše nové malé rybičky se seznámí s novým prostředím, kamarády, pravidly naší třídy, postupně si budou zvykat na režim dne, a prozkoumávat vše nové. Budou se učit samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování, úklidu hraček, či svých osobních věcí. Velmi důležité je pro všechny navození přátelské atmosféry, získání důvěry dítěte, které se potom lépe vyrovnává s odloučením od rodičů a snáze zvládá různé požadavky ve školce na ně kladené.

U dětí předškolních, kterých bude v letošním roce 9, budeme preferovat aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci, komunikaci, řešení problémů, experimentování, pozorování, hledání souvislostí. Budeme se snažit vytvořit podnětné prostředí, kde děti uplatní svou tvořivost a nápady při činnostech výtvarných, pracovních či hudebních. Budeme respektovat individualitu a možnosti dítěte, podporovat jeho silné stránky a pomáhat tam, kde si ještě není jisté. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby, gymnastiku mluvidel, rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, také rozvoj tělesný a pohybový.  Nebude chybět prostor pro spontánní aktivity a tvoření.  Vše bude probíhat ve skupinkách nebo individuálně.

Děti různého věku jsou u nás vedeny k toleranci, ohleduplnosti. Učí se vzájemně si pomáhat, komunikovat mezi sebou, respektovat se, umět vyjádřit své pocity. Každý by se měl cítit ve skupině bezpečně a také si v ní najít své místo.

Doufáme, že ani letos nebudou chybět besídky, či tvořivé dílničky, kde děti vždy rády s velkým nasazením ukážou, co všechno se již naučily.

 

 

My jsme malé ryby, nechcem´ dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme bystré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme.

 

Třídní učitelky: Bc. Pavlína Tichovská, Bc. Adriana Krupicová

 

banner128_4