Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

„Vítejte v naší třídě…“

 

 Naše motto:

„Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

 

 

Říkáme si „Rybičky“ a v tomto školním roce bude naši třídu navštěvovat 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Skupina bude věkově heterogenní, ve věku od 2,5 do 6 let, 12 chlapců a 8 holčiček.

Společně s dětmi zde chceme vytvořit prostředí vzájemné důvěry, tolerance, bezpečí a ohleduplnosti.

 

Mladší děti se tak určitě snáz vyrovnají s odloučením od rodičů a lépe zvládnou nové požadavky na ně kladené. Postupně si budou zvykat na režim dne, poznávat vše nové okolo nich, učit se samostatnosti  jak při sebeobsluze, tak při hygieně, stolování, úklidu hraček, či svých osobních věcí. Nastavíme si třídní pravidla, která se budou dotýkat vzájemných vztahů a chování ve třídě.

 

U dětí předškolních se zaměříme na aktivity podporující zejména vzájemnou komunikaci, respektování jeden druhého, spolupráci mezi kamarády, pozorování, experimentování, hledání souvislostí. Děti budou vedeny k samostatnosti při rozhodování, výběru činnosti, budou moci uplatnit svou tvořivost při výtvarných, pracovních či hudebních činnostech. Důraz bude kladen i na rozvoj slovní zásoby, gymnastiky mluvidel, rozvoji grafomotoriky,jemné motoriky, tělesného i pohybového vývoje. Přiměřenou formou se budeme snažit využívat i digitálních pomůcek a hraček. Dostatečný prostor bude věnován i spontánním aktivitám i tvoření, kde budou děti moci uplatnit svou fantazii a kreativitu. To vše samozřejmě s respektem individuálních možností každého dítěte.

 

Doufáme, že si každý najde v rybičkách své místečko a bude do školky chodit rád.

 

Snad už nebudou chybět ani tvořivé dílničky, kde si děti společně s rodiči vytvoří něco na památku a také besídky, které si děti vždy užijí a kde rády a s velkým nasazením ukážou, co všechno se již naučily.

 

Naše básnička:

 

My jsme malé ryby, nechcem´ dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme bystré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme.

 

Třídní učitelky: Bc. Pavlína Tichovská, Bc. Adriana Krupicová

 

banner128_4