Sluníčka
Motýlci
Rybičky

slunicka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

  SLUNÍČKA

Školní rok:  2018/2019

 

Třídní učitelky: Bc. Jitka Sedláková

                             Bc. Adéla Pišlová

 

Zapsáno:  V tomto školním roce je zapsáno 19 dětí. Z toho 12 holčiček a 7 chlapců.

                   Jedno z dětí má odklad školní docházky. Jedno dítě je mladší tří let.

Věkové složení: 2-6 let

Předškoláci: 3 děti

 

Sledované oblasti:

  • Zdravotní: různé druhy alergií, celiakie, zrakové vady
  • Pohybové: cíleně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, žádné z dětí nemá zásadní obtíže ani omezení.
  • Řečové: část dětí ve třídě má problémy se správnou výslovností všech hlásek (po vyšetření klinickým logopedem mohou učitelky ve třídě s těmito dětmi výslovnost pravidelně procvičovat). Procvičujeme hlásky, souvislý řečový projev, fonematický sluch. Tyto chvilky zařazujeme dopoledne, přesný čas není stanoven.

 

Příprava předškolních dětí:

-          denně samostatná činnost (probíhá většinou při odpoledním odpočinku),

-          grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, zaměření na správný úchop kreslícího náčiní, rozvoj předčtenářské a

           předmatematické gramotnosti,

-          rozvíjení poznání v mnoha oblastech, rozvoj logického myšlení, časoprostorová orientace,

-          využívání vhodných počítačových programů.

 

Zajímavé aktivity: tvořivé dílničky v odpoledních hodinách na různá témata – Podzim, Vánoce, Den matek apod. (přispívají ke vzájemnému poznávání a spolupráci mezi učitelkami, dětmi a rodiči). Dle schopností dětí budeme plánovat další akce, výlety, exkurze a návštěvy zajímavých míst v našem okolí.

 

Ve třídě preferujeme přátelskou a klidnou atmosféru, respektujeme individuální potřeby a zvláštnosti jednotlivců. Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou empatii a kooperativní činnosti dětí. Zajímá nás příroda, ekologie a vše, co s ní souvisí. Tento školní rok se zaměříme také na různé pokusy a experimenty, ať už ve třídě nebo venku.

 

 

V letošním školním roce 2018 / 2019 je naším mottem:

 

Hrajeme si s kamarády a vždy s úsměvem!!!“

 

Na obloze sluníčko, vše chce poznat maličko.

 

 

My jsme třída sluníček,

Plná chlapečků a holčiček.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

pojďme objevovat svět.

 

Barvy, tvary, zpěv a hraní,

procházka, oběd a pak spaní.

Učíme se každý den,

s kamarády a vždy s úsměvem!

 

 

 

 

 

 

 

 

banner1banner2banner3