Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Čarodějnická škola u Motýlků

Děti se již od pondělí na čarodějnické dopoledne velmi těšily a na plnění čarodějnických úkolů a soutěží se pečlivě připravovaly. Prohlíželi jsme si knihy s pohádkami o čarodějnicích, míchali lektvary, vymýšleli přísady do lektvarů, malovali čarodějnice a hráli čarodějnické hry. V úterý 30.4. se všichni naši čarodějové a čarodějnice vrhli na plnění soutěží a úkolů na zahradě naší školky. Děti si vyzkoušely proletět slalom na koštěti, navíjely jedovaté pavouky na pavučinku, vařily lektvar ze švábů, házely čarodějnickým kloboukem, třídily lektvary podle barev, hledaly ve vodě drahokamy a tvořily z nich obrázky. Na závěr čarodějnického dopoledne si čarodějnice a čarodějové z celé školky společně zatancovali na zahradě a dostali malou odměnu za splněné čarodějnické úkoly.

 

 


 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4