Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Indiánský dětský den

Vyšlo to tak, že na Mezinárodní den dětí k nám zavítali Indiáni ze ZUŠ Evy Randové. Oslavili jsme tedy den dětí po indiánsku.

den dětí

den dětí

Za zvuku bubnů a flétny tančila Indiánka na naší zahradě tanec, který představoval indiánské rituály i let ptáků. Hádali jsme, co jednotlivé pohyby představují.

den dětí

den dětí den dětí den dětí

den dětí den dětí den dětí

Vyzkoušeli jsme si, jak hrají naše originální hudební nástroje. Nacvičili jsme si s Indiánkou rytmický tanec a poté jsme se odebrali k dalším dvěma Indiánkám, u kterých jsme si vyzkoušeli hru na flétnu a zacházení s různými typy bubínků.

To vše jsme předvedli před naším školkovým totemem, který vyráběly děti s paní učitelkami ve všech třídách a od dnešního dne se stal ozdobou naší zahrady.

den dětí

Vystoupení Indiánek se nám moc líbilo a těšíme se na další spolupráci mezi naší školkou a uměleckou školou.


banner128_4