Sluníčka
Motýlci
Rybičky

INFORMACE PRO ŽADATELE O PŘIJETÍ DÍTĚTE na školní rok 2020/2021

Přidělení registračního čísla

 

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás tímto informovala o postupu, který následuje po přijetí Žádosti k předškolnímu vzdělávání vašeho dítěte.

 

Pro účely přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, ve školním roce  2020/2021, bylo vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Toto číslo vám bylo telefonicky sděleno spolu s informacemi o nedostatcích v Žádosti o přijetí či přílohách.

 

Na odstranění nedostatků či doplnění přihlášek a vydání rozhodnutí o přijetí běží lhůta 30 dní ode dne 16. 5. 2020, což byl poslední den přijímání Žádostí o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole.

  • O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
  • Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci uchazeče (dítěte), vyjádřit se k podkladům        rozhodnutí, a to 27. 5. 2020 v době od 13 do 15 hodin
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na www.ms-malatova.cz a na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 16. 6. 2020.
  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn po dobu alespoň 15 dnů.
  • Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 12. 6. 2020.
  • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout na informativní schůzce.
  • Schůzka s rodiči přijatých dětí se uskuteční 23. 6. 2020 od 16 hodin.
  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci zásilkou do vlastních rukou.

 

V Ústí nad Labem dne 20. 5. 2020

Mgr. Krausová Regina

ředitelka mateřské školy


banner1banner2banner3