Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Knihy k zapůjčení

tezkyknihy

knihy z naší knihovny si můžete zapůjčit u paní učitelky Lenky Prokopové - třída "Rybiček"

 

NOVÉ KNIHY (leden 2018)

1. RACHEL SPERRY  „Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ“         

Kniha nabízí dospělým tipy jak pozitivně reagovat na každodenní náročné situace a problematické chování dětí ve věku od tří do osmi let.

 

2. JANA MARIE HAVIGEROVÁ „Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku“ 

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání nadaných předškoláků.

 

3. HELENA CHVÁTALOVÁ „Jak se žije dětem s postižením“                           

Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Děti s Downovým syndromem, děti se zrakovým postižením, děti se svalovou atrofií, děti s DMO a děti s těžkým postižením sluchu.

 

4. AMANDA KIRBYOVÁ „Nešikovné dítě“                                                                      

Dítě "nešikovné" bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Autorka ve své ojedinělé knize podává řadu praktických rad pro výchovu a pomoc těmto dětem i odbornější informace o příčinách a diagnostických postupech.

 

5. H. ŽÁČKOVÁ, D. JUCOVIČOVÁ „Máte neklidné, nesoustředěné dítě? pro rodiče"

Publikace přináší zejména praktické rady jak zvládat výchovu dětí s ADHD/ADD. Výchovné zásady, charakteristické projevy a možnosti ovlivnění, situace ve škole, výběr dalšího vzdělávání, období dospívání a dospělosti.

 

6. H. ŽÁČKOVÁ, D. JUCOVIČOVÁ „Je naše dítě zralé na vstup do školy?"               

Autorky seznamují čtenáře s možnostmi posuzování školní zralosti a připravenosti na vstup do první třídy po stránce fyzické, psychické i sociální. Zmiňují praxi při zápisech do prvních tříd a možnosti odložení školní docházky. Zaměřují se na možnosti rozvoje funkcí důležitých pro čtení, psaní a počítání, a to prostřednictvím konkrétních cvičení a her. Radí, jak předcházet vzniku specifických poruch učení.

 

7. ZDENĚK MATĚJČEK „Po dobrém nebo po zlém“                                     

Kniha pojednává o výchovných odměnách a trestech - umění odpouštět - výchovných prostředcích a situacích pro jejich využití.

 

NOVÉ KNIHY k zapůjčení (květen 2016)

1. Mateřská škola komunikuje s rodiči (Lažová Ladislava)

(Zkušená dětská psycholožka především předškolním pedagogům radí, jak navázat dobré vztahy s rodinami dětí a jak zvládnout případné komunikační zádrhele. Jelikož dobrá spolupráce školy s rodiči „stojí a padá“ s komunikací. Pokud se obě strany nedokážou domluvit, spolupráce vázne a dopad této situace může pocítit i dítě. )

2.  Budeme mít prvňáčka (Kropáčková Jana)

(Autorka shrnuje názory na to, kdy je dítě zralé na vstup do školy a jak má být na něj připraveno. Nabízí kritéria pro výběr ZŠ a zamýšlí se nad důvody stále častějších odkladů školní docházky. Radí, jak připravit dítě na zápis do ZŠ, jak ho motivovat a nestresovat.)                     

 3. Hyperaktivní předškoláci (Škrdlíková Petra)

(Autorka učitelům předškolních dětí nabízí teoretické uvedení do tématu, věnuje se roli učitele a jeho vlastnostem a dovednostem, které mu pomohou lépe zvládat práci s dětmi s ADHD. Popisuje specifika ADHD u předškoláků a zaměřuje se na komunikaci s dětmi. V knize nabízí také praktické tipy pro práci s dětmi, hry a různé další činnosti, jimiž je možné dítě s ADHD zaujmout.)

 4. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole (Cheryl R. Carter)

(„Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší?“ Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD.)

5. Porucha pozornosti bez hyperaktivity (E. Pelletier)                                                         

(Autorka, školní psycholožka, podává pomocnou ruku rodičům dětí, které trpí poruchou pozornosti a jejich porucha není spojena s hyperaktivitou. S využitím příkladů popisuje problematiku a seznamuje s příznaky.)

6. Když děti často stůňou (Hans Hopf)                                                                                

(Ve své knize nabízí řadu kazuistik, jejichž cílem je učinit rodiče citlivějšími k souvislostem, které jsou v každodenním životě často opomíjeny, a pomoci jim lépe porozumět zdravotním obtížím jejich dětí. Vedle příčin nemocí se zabývá i jejich následky, tedy tím, jak můžeme lékaře, léky či nemocnici pro děti učinit snesitelnějšími.)

7. Rodičům na nejhezčí cestu (Z. Matějček, P. Karger, M. Pokorná)                       

(Kniha věnovaná prvním dnům, měsícům a rokům života dítěte přináší informace o normálním vývoji, ale i o tom, co zdravému vývoji překáží nebo co ho ohrožuje.)

8. Co, kdy a jak ve výchově dětí (Matějček Zdeněk)                                               

(Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech. Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: „Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?“ Ve svém výkladu srozumitelně spojuje poznatky dnešní vědy i praktické zkušenosti vlastní i dalších psychologů a pedagogů.)

 

Další knihy v naší knihovně:

1. „MALÝ TYRAN“ (Jiřina Prekopová )

V knize se píše o tom, jak stále více rodičů a vychovatelů je bezradných, ačkoliv při výchově dětí chtěli dělat všechno dobře. O tom, jak jim připadá, že se jejich děti vyvíjí v malé tyrany, kteří mají své rodiče podmaněné a oni tak dělají vše podle nich.

 

2.  „GRAFOMOTORIKA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“ (A. C. Looseová, N. Piekertová a G. Dienerová)

V knize najdeme stručné shrnutí základů vývoje psychologie a grafomotoriky a dále dvacet pohádkových příběhů malého ježka a jeho kamaráda orla. Ke každému příběhu patří průpravná cvičení, která u dětí prohlubují schopnost psát, podněcují jejich fantazii a motivují je k procvičování.

 

3. „CO MÁM UMĚT, NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY“ (Sally Hewittová) 

Kniha dětem objasňuje některé základní pojmy, jejichž znalost jim velmi usnadní vstup do školy. Zároveň však umožňuje i rozvoj praktických dovedností, které vedou dítě k samostatnosti a zlepšují jeho orientaci ve světě. Seznámí se zde s určováním počtu, času, tvaru, měřením, tříděním a své schopnosti prohloubí též v kapitole Hlavolamy.

 

4.  „CO DĚLAT, ABY SE VAŠE DĚTI SPRÁVNĚ CHOVALY“ (Sal Severe)

V této knize rodičům radí zkušený psycholog, jak postupovat, když jejich děti neposlouchají a odmlouvají. Jejich reakce je často stejná, po marných pokusech se začínají zlobit, křičí a děti trestají. Autor nabízí srozumitelný a důkladný návod, jak si v takových situacích poradit.

 

5. „PORUCHY UČENÍ“ ( Olga Zelinková)

Kniha je příručkou pro všechny, kdo se zabývají nápravou specifických poruch učení. Nalezneme zde utřídění a shrnutí postupů a metod nápravy poruch učení. Autorka vychází ze své praktické terapeutické činnosti i ze své učitelské praxe.

 

6.  „POVÍDÁ SE, POVÍDÁ“ (Radek Daniel, Hana Phillips Knoblochová)

Kniha vypráví příběhy o dětech, které zažívají různá dobrodružství stejně jako tisíce jejich vrstevníků. Příběhy obsahují to, co správný příběh má mít, zápletku, napětí, humor a taktéž rozuzlení. Dětem příběhy dovolí vstoupit do světa podobnému tomu, ve kterém při svých hrách samy žijí a dospělým bude odezvou vlastního dětství. Touto formou kniha nabízí řešení, jak se vypořádat s negativními charakterovými vlastnostmi, jak je lze potlačovat, jak podporovat správné volní vlastnosti, jak posilovat správné interpersonální vztahy.

 

7. „DÍTĚ A MATEŘSKÁ ŠKOLA“ (Soňa Koťátková )

Kniha se věnuje náročnému životnímu okamžiku v životě dítěte a to nástupu do mateřské školy. Pomáhá rodičům posoudit, zda je dítě pro vstup do MŠ již zralé, popisuje každodennost ve školce,  denní program a význam kolektivu a her. Přináší řadu podnětných příkladů a doporučení.

 

8.  „DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE“ (Jan-Uwe Rogge)

V této knize najdeme odpovědi na otázky typu: Jsou dnes děti více nevychované a  drzé než dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompetentní? apod.  Zkušený rodinný poradce dr. Rogge radí, jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje na různé stresové situace každodenního života.

 

9. „ŠKOLNÍ ZRALOST“ (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová)

V knize se autorky snaží seznámit čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy. Upozorňjí také na možné problémy ve školním věku v případě, jsou-li v daných oblastech určité nedostatky. Dozvíme se zde, jaká jsou kritéria školní zralosti a jak s dítětem před vstupem do školy pracovat.

 

10. „HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU“ (Zdeněk Šimanovský) 

Autor v knize nabízí celou řadu her a činností. Ty umožňují dětem vyjádřit emoce, učí je hledat cesty k uspokojování potřeb, pomáhají zmírnit nebo odstranit nadměrné napětí, které děti zneklidňuje a brání jim v koncentraci. Kniha obsahuje hry vhodné pro děti školního věku, některé však lze využít i pro děti mladší

 

11. „VYRÁBÍME DÁRKY S MALÝMI DĚTMI“ (S. R. Mueller, A. E. Wheeler) 

Kniha nabízí soubor námětů na výrobu různých dárků s dětmi od tří do osmi let. Každý návod obsahuje seznam potřebného materiálu, pracovní postup a ilustraci. Kniha je rozdělena podle druhů dárků: dárky pro zábavu, do domácnosti, přáníčka, apod. Při tvorbě dárků děti mohou uplatnit svou fantazii a tvořivost.

 

12. „POTÍŽE DĚTÍ S UČENÍM A CHOVÁNÍM“ (Gordon Serfontein) 

Kniha umožňuje nahlédnout do světa dětí se specifickými poruchami učení a chování a kromě pochopení příznaků nabízí i metody a opatření snižující negativní vliv těchto poruch.

Autor během své praxe pracoval s více než osmi tisíci dětmi s poruchou učení a chování.

 

13. „NEBOJTE SE PSANÍ“ ( Y. Heyrovská, H. Hrbková, I. Mašková) 

Kniha jedná o nápravě grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku. Autorky dokumentují jak slovně, tak za pomoci obrázků grafomotorické obtíže budoucích školáků.

 

14. „ALERGIE U DĚTÍ“ (Étienne Bidat, Christelle Loigerot) 

Autoři v této knize přinášejí přístupnou formu odpovědi na otázky týkající se alergií u dětí. Snaží se objasnit problémy, které mohou trápit rodiče i jejich děti, a tím přispět k boji proti alergiím. Kniha napomáhá pochopit problematiku alergií a představuje přehledný zdroj informací. 

 

15. „VÝTVARNÉ HŘÍČKY PRO MALÉ DĚTI“ (W. Kottkeová, I. Hübersová – Keminová) 

Autorky zahrnuly do své knihy praktické poznatky jak ze své práce s dětmi ve školce, tak z práce s vlastními dětmi doma. Nalezneme zde výtvarné objekty, které lze vyrobit z běžně dostupných materiálů, dále názorné obrázky vysvětlující krok za krokem pracovní postup a vzorový arch s předlohami k okopírování. Taktéž poznatky z vlastní praxe, návrhy k dalšímu využití prací a šest obsáhlých námětů pro velkolepé světy hraček.

 

16. „VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY“ (U. Barffová, I. Burkhardtová)

Autorky se v knize zabývají ručními pracemi dětí, zařadily do ní nejen svoje vlastní nápady a návody, ale i ty, které jim zaslaly příznivkyně těchto činností. Nalezneme zde například návody na zhotovení pozvánek, ozdob tabule,  karnevalových masek, loutkového divadélka, apod.

 

17. „VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY 2.“  (U. Barffová, I. Burkhardtová, J. Maierová)  

Druhý díl této knihy nabízí další množství námětů pro výtvarné tvoření s dětmi. Nalezneme zde mnoho zajímavých nápadů a návodů vycházejících z dlouholeté práce s dětmi, které jsou ověřené v praxi.

 

18. „ VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY 4.“ (Andrea Mühová)

Kniha obsahuje nápady pro ruční práce a výtvarnou tvorbu s dětmi. Je doplněna ilustracemi a popisem postupu práce. 

 

19. „VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY 5″  (Inge Hutersová, Wilma Kottkeová)

V této knize naleznete další rozmanité náměty pro hry a tvořivé činnosti s dětmi.

 

20. „JAK OCHRÁNIT SVÉ DÍTĚ“ (Michele Elliottová)

Kniha seznamuje širokou veřejnost s nejzávažnějšími problémy týkajícími se možného ohrožení dítěte a zajištění jeho bezpečnosti před takovými jevy, jako je sexuální a emocionální zneužívání, fyzické týrání, zanedbávání, drogová závislost apod. Knihu prolínají návody, doporučení, jak k dětem přistupovat, jak je chránit.

 

21. „HRY ZAMĚŘENÉ NA ZVÝŠENÍ KONCENTRACE A UVOLNĚNÍ“ ( R. Portmannová, E. Schneiderová )

V knize nalezneme přes sto starých i nových cvičení a her, které ve volném čase i při vyučování pomáhají ve skupině navodit uvolnění a znovu zvýšit koncentraci.

 

22. „ AUTISMUS od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci“ (Theo Peeters )

Snahou autora této knihy bylo vysvětlit vztahy souvislosti mezi teoretickým pochopením autismu a jeho důsledky pro výchovu a vzdělávání. Kniha nabízí pohled dovnitř austismu, objasňuje veřejnosti tento pojem.

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4