Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

logo_mot

Charakteristika třídy 

Motýlci

V tomto školním roce 2022 / 2023 se do naší třídy "slétlo patnáct motýlků“ ve věku 2 – 6 let. 

Letos mezi nás přilétne šest nových malých „motýlků“, dva ještě nemají tři roky.

Předškolní „motýlky“ máme tři.

  • Preferujeme vzájemnou ohleduplnost a toleranci k mladším a méně šikovnějším. Společnými silami se zaměříme na upevňování pravidel společného soužití všech „motýlků“. Budeme podporovat kamarádské vztahy dětí, empatii i kooperativní dovednosti.
  • Pro předškoláčky využijeme velké množství didaktického materiálu. Společně budeme usilovat o všestranný rozvoj a předcházet školnímu neúspěchu před vstupem do základní školy. Pro děti máme připravenu i širokou nabídku IT výukových programů. Jako doplněk nám poslouží i pracovní listy a sešity pro předškoláky. Využíváme též digitální pomůcky, které nám pomůžou zpestřit a zábavnou formou posilovat a rozvíjet percepce nutné pro vstup do základní školy. S předškoláčky budeme pracovat při skupinových činnostech a hlavně individuálně dle potřeb každého z nich se zaměřením rozvoj pregramotnosti čtenářské i matematické, dovedností a návyků ve všech vzdělávacích oblastech.
  • I nadále budeme zařazovat jazykové chvilky s gymnastikou mluvidel a pod supervizí klinického logopeda provádět logopedickou prevenci u jednotlivých dětí za spolupráce rodičů.
  • Doufáme, že nám tento školní rok bude umožněno setkávání generací na půdě naší mateřské školy.  Chceme připravit oblíbené „Tvořivé dílničky“ pro rodiče s dětmi, kde se mohou seznámit netradičními činnostmi, s méně známými materiály a technikami v příjemném domácím prostředí třídy „Motýlků“ a také besídky s pásmem pro potěšení blízkých.

  

Naše motto zní: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.“

 

                                                                                   Naše "Hymna motýlků":        

  Jsme motýlci zvědaví,

jen létat nás nebaví.

Zpíváme a kreslíme,

do školičky chodíme.

      Hleďte, co už umíme!   ...

 

třídní učitelky:  Mgr. Regina Krausová, Bc. Jana Mancová

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4