Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

ZVEŘEJNĚNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

dle čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

Správce:                                Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

IČ 70229422

Pověřenec:                           JUDr. Milan Ondrášek

Kontaktní údaje

pověřence:                            email: on-epd@email.cz

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 5. 2018                                   Mgr. Krausová Regina

                                                                                                  statutární zástupce

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4