Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Pro zájemce

 ke stažení :

Přihláška 

 

  

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín zápisu: od 2. května 2020 do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Uveřejněná kriteria jsou platná.

V případě přijímání dětí podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) škole.

Podání žádosti - Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - ID datové schránky: t6fnazk

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: zákonní zástupci mohou vložit zalepenou obálku do poštovní schránky umístěné na oplocení pozemku mateřské školy (boční vchod), následně zazvoní na zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance mateřské školy, který si zalepenou obálku ze schránky vyjme

Pro doložení rodných listů platí, že stačí přiložit jejich prostou kopii

Doložení řádného očkování dítěte - V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz vzor), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

 

Další informace

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Všechny informace najdete na našich stránkách www.ms-malatova.czKritéria pro přijímání do MŠ
Kritéria -firemní třídabanner1banner2banner3