Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

Motto třídy:

„Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

 

 

Třídu Rybiček bude i v letošním roce navštěvovat 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Skupina bude nadále věkově heterogenní, ve věku od 2,5 do 6 let.

8 nových rybiček se bude postupně adaptovat na prostředí třídy, zvykat si na nové kamarády, učit se samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování i úklidových činnostech. Společně si nastavíme pravidla naší třídy, která je nutno naučit se postupně respektovat.

Paní učitelky se snaží o to, aby v nich měly děti důvěru, cítily opravdový zájem o svou osobu, neboť se pak určitě lépe vyrovnávají s odloučením od rodičů a zvládají nové požadavky ve školce na ně kladené.

U dětí starších, které již mají počáteční adaptaci za sebou, preferujeme aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci, řešení úkolů, pozorování, experimentování, rozvoj motoriky, pohybových dovedností a také řeči. Snažíme se hledat v dětech jejich silné stránky, ty podporovat a rozvíjet, a také pomáhat tam, kde si nejsou zcela jisté. Jejich osobnost je rozvíjena i prostřednictvím aktivit hudebních, výtvarných i pracovních. Pracujeme jak individuálně, tak ve skupinkách.

Všechny děti jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti, učí se pomáhat si navzájem, komunikovat spolu, umět vyjádřit svá přání, postřehy, pocity. Každá rybička si u nás určitě najde svoje místečko.

Ve třídě je též vytvořen dostatečný prostor pro volnou hru a tvoření, tedy rozvoj vlastní představivosti a kreativity.

Opět se moc těšíme na společné tvořivé dílničky s účastí rodičů, besídky a setkání k různým příležitostem. Zážitky jsou to neopakovatelné a zůstanou navždy v srdíčku.

 

My jsme malé ryby, nechcem´dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme chytré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme!

 

Třídní učitelky: Bc. Tichovská Pavlína, Bc. Tichovská Adriana

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4