Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Charakteristika třídy 

Rybičky

 

Motto třídy:

„Neotvírejte dveře dětem, ale pomozte jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

 

Třídu Rybiček bude v letošním roce navštěvovat 20 dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Skupina bude věkově heterogenní, ve věku od 2,5 do 6 let.

Malé rybičky se budou postupně seznamovat s novým prostředím a kamarády, společně si nastavíme pravidla třídy. Děti se budou postupně učit samostatnosti při sebeobsluze, hygieně, stolování i úklidových činnostech. Snažíme se zde o to, aby v nás měly děti důvěru, cítily opravdový zájem o jejich osobu, neboť pak se lépe vyrovnávají s odloučením od rodičů a zvládají různé požadavky ve školce na ně kladené.

U dětí starších, které mají již počáteční adaptaci za sebou, budeme preferovat zejména aktivity zaměřené na vzájemnou spolupráci, řešení úkolů, pozorování, experimentování. Budeme děti podporovat v jejich silných stránkách, a také pomáhat tam, kde si nejsou zcela jisté. Budeme se snažit rozvíjet jejich osobnost prostřednictvím aktivit výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Nezapomeneme také na rozvíjení řeči, souvislého vyjadřování, rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, v neposlední řadě na rozvoj tělesný.

Ve třídě bude vytvořen také dostatečný prostor pro vlastní spontánní hry a tvoření. Děti různého věku by se měly naučit vzájemně se respektovat, být ohleduplné k ostatním, komunikovat spolu, umět vyjádřit své pocity, přání. Každý si určitě v Rybičkách najde své místečko.

Těšíme se na společná setkávání na tvořivých dílničkách, kde si děti společně s rodiči vyzkoušejí svou zručnost a kreativitu, či na besídkách, kde jim ukážou, co všechno se již naučily.

 

My jsme malé ryby, nechcem‘ dělat chyby.

A proto se učíme, hleďte, co už umíme.

My jsme malé rybičky, máme chytré hlavičky.

Šikovné jsme, to my víme, ve světě se neztratíme. 

 

Třídní učitelky: Bc. Tichovská Pavlína, Bc. Tichovská Adriana

28_228_4