Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, p. o. stanovuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 1. 2018 tento

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.

 

  1. A.   Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

Černobílá: oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 8,00 Kč

Barevná:oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 15,00 Kč        

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

  1. B.   Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

CD ROM - 50,00 Kč

Jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

  1. C.   Náklady na odeslání informací (1 ks):

Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny

Poštovné: dle skutečné ceny

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

  1. D.   Práce s počítačem   či zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny  )                  

dle hodinové sazby pov. pracovníka – za každých započatých 10 minut 50 Kč

  1. E.   Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za práci na počítači, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

 

  1. F.    Forma úhrady: Hotově – v pokladně mateřské školy

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4