Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Výroční zpráva za rok 2017

 

o činnosti Mateřské školy Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvkové organizace

v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

 

Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 18 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

 

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

 

 

Důvody podání stížnosti podle §16a a způsob vyřízení

 

 

Poř.č.

Důvod podání stížnosti

Způsob vyřízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 28. 2. 2018     

 

 

 

 

                                  

Mgr. Krausová Regina, ředitelka

Mateřská škola Zdravíčko

Ústí nad Labem, Malátova 12,

příspěvková organizace

 

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4